DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN QUỐC ĐỢT 1

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN
1 Nguyễn Tài Thọ 28.08.1984 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
2 Vũ Đình Hoàng 06.05.1991 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
3 Vương Đình Thanh 18.07.1981 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
4 Lương Văn Hoàng 25.05.1992 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
5 Lê Văn Mão 05.12.1988  Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
6 Nguyễn Văn Ngọ 06.09.1990 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
7 Phan Văn Tiến 02.09.1984 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
8 Nguyễn Văn Thân 12.08.1992 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
9 Đặng Văn Triêm 28.05.1991 Thái Bình Thợ hàn Công ty TNHH công nghiệp Saebom
10 Bạch Xuân Phúc  25.07.1991 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH công nghiệp Saebom
11 Hồ Đình Lĩnh 08.10.1993 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
12 Trần Xuân Toàn 23.05.1993 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
13 Nguyễn Văn Thủy 17.01.1985 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise
14 Vũ Văn Minh 23.05.1998 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise
15 Huỳnh Công Doanh 20.01.1988 Bến Tre Thợ sơn Công ty Sungyoon ENG
16 Nguyễn Sỹ quý 05.06.1993 Nghệ An  Thợ sơn Công ty Sungyoon ENG
17 Trương Bá Thành 17.04.1984 Thanh Hoá  Thợ sơn Công ty Deokeun
18 Đặng Thanh SƠn 01.02.1991 Bắc Giang Thợ điện Công ty Manseok
19 Lê Sỹ Minh 10.06.1991 Hải Dương Thợ điện Công ty Manseok
20 Đào Biên Cương 01.01.1988 Thái Nguyên Thợ điện Công ty Daejin ENG

Trả lời

.
.
.
.