Quy trình tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản của VIVAXAN

Quy trình tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản của VIVAXAN

 

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Quy trình tuyển dụng do Vivaxan tổ chức, bên dưới đây là quy trình chung mà các bạn phải thực hiện.

 

Bước 1: Đăng ký hồ sơ ứng viên (Tại Đây). Dành cho các thị trường Châu Âu – Á  Rumani – Nhật Bản.

Bước 2: Sơ tuyển hồ sơ – Rumani – Nhật Bản

Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp qua skype. Tùy vào thị trường Rumani và Nhật Bản yêu cầu

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ Visa nhập cảnh (link liên quan đến các thủ tục làm hộ chiếu, xin visa, khám sức khỏe)

Bước 5: Đào tạo và giáo dục định hướng.

Bước 6: Xuất cảnh.

quy trình tuyển dụng

6 thoughts on “Quy trình tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản của VIVAXAN

  1. Pingback: TTS Chống Thấm -

  2. Pingback: TTS Hàn Công Nghệ Cao -

  3. Pingback: TTS Hàn Bán Tự Động -

  4. Pingback: TTS May Mặc -

  5. Pingback: TTS Đơn Hàng Buộc Sắt - T06/2019 - Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan

  6. Pingback: Kỹ Sư - Đơn Hàng Cơ Khí - T07/2019 - Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan

Trả lời

.
.
.
.