1. Liên hệ về Chương trình Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản
Phụ trách: Vũ Xuân Quỳnh
Email: vuxuanquynhhd@gmail.com
SĐT: 0983.624.998

2. Liên hệ về Chương trình du học Nhật Bản
Phụ trách: Lê Thị Vân
Email: vanlt@vivaxan.vn
SĐT: 0989.411.785

3. Liên hệ về Chương trình XKLĐ Châu Âu
Phụ trách: Hoàng Phú Lâm
Email: vietthanghaiphong@gmail.com
SĐT: 0971.851.777

 

 
Trung Tâm Đào Tạo & Ứng Tuyển:

Km8+500 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Tel: 02433 999 886

Website: vivaxan.vn

FB: https://www.facebook.com/xuatkhaulaodongduhocvivaxan

Youtube Channel: https://bitly.vn/8ddq

Email: vanxuan@vivaxan.vn