DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN QUỐC ĐỢT 2

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN 
1 Lê Văn Kế 25.06.1986 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
2 Phạm Long Nhật 07.12.1999 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
3 Nguyễn Đình Hoàng 27.04.1998 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
4 Trần Tuấn Anh 20.07.1991 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
5 Lê Văn Công 10.10.1991 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
6 Trần Công Minh 25.08.1983 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
7 Trần Trọng Quân 14.03.1986 Nghệ An Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
8 Phạm Văn Tài 15.10.1986 Hồ Chí Minh Thợ hàn Công ty Doosung Enterprise
9 Trần Đăng Sơn 10.06.1988 Nghệ An Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
10 Nguyễn Minh Tuấn 25.09.1981 Hải Phòng Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
11 Lê Văn Sơn 06.07.1990 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
12 Trần Trọng Tân 28.10.1984 Nam Định Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
13 Đinh Văn Chương 23.01.1987 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
14 Nguyễn Duy Lực 19.08.1998 Nghệ An Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
15 Trần Thanh Chung 03.08.1984 Nam Định Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
16 Đinh Vũ Hoàng 15.05.1989 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
17 Ngô Văn Hoàng 28.01.1993 Quảng Bình Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
18 Nguyễn Viết Lương 28.05.1999 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
19 Lê Văn Lượng 24.07.1983 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
20 Nguyễn Hồng Thái 17.03.1985 Hải Dương Thợ hàn Công ty Gunyul Payco Co., Ltd
21 Lê Minh Hiếu 20.03.1997 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
22 Nguyễn Văn Du 11.12.1982 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
23 Lê Văn Phong 21.10.1999 Quảng Bình Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
24 Trương Văn Linh 01.08.1993 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
25 Nguyễn Hữu Lợi 20.10.1997 Đồng Nai Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
26 Võ Văn Châu 17.09.1988 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
27 Phan Văn Huấn 08.05.1997 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
28 Lâm Công Lý  27.06.1991 Hồ Chí Minh  Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Saebom
29 Phạm Công 20.06.1985 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
30 Nguyễn Văn Bình 18.11.1995 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
31 Nguyễn Xuân Mười 05.04.1984 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
32 Phạm Công Du 01.09.1986 Hải Phòng Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
33 Phan Văn Thế 16.05.1987 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
34 Vương Thái Hoan 19.02.1985 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
35 Trần Tùng Lâm 01.06.1995 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
36 Đặng Thanh Hà 11.01.1981 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
37 Bùi Văn Đình 01.01.1984 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
38 Đặng Danh Hòa 06.10.1991 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Công nghiệp Sean
39 Vương Đình Thọ 20.03.1980 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
40 Nguyễn Thái Sơn 22.03.1997 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
41 Trần Văn Quảng 04.04.1990 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
42 Nguyễn Văn Lưu 26.01.1991 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
43 Đào Đức Lâm 26.12.1978 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
44 Đồng Văn Đông 24.06.1989 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
45 Nguyễn Chí Thanh 06.12.1988 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
46 Đoàn Văn Thành 10.10.1990 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Doanh nghiệp Indong
47 Nguyễn Văn Tố 04.10.1980 Hải Phòng Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
48 Trần Tiến Dũng 19.09.1989 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
49 Nguyễn Khắc Phi 29.04.1994 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
50 Trần Đình Long 21.11.1988 Nam Định Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
51 Nguyễn Đình Định 01.01.1984 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH EO Tech
52 Ngô Văn Túc 20.05.1980 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
53 Nguyễn Quốc Duy 18.05.1997 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
54 Nguyễn Ngọc Lâm 28.12.1994 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
55 Nguyễn Khắc Nhân 30.09.1991 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
56 Hoàng Văn Hảo 12.12.1991 Bắc Giang Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
57 Nguyễn Văn Huy 10.09.1983 Bắc Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
58 Phan Văn Hùng 01.11.1985 Quảng Ninh Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
59 Mạc Văn Cừ 05.07.1978 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
60 Bùi Văn Quản 03.05.1995 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
61 Nguyễn Ngọc Đức 20.08.1991 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
62 Nguyễn Văn Linh 16.06.1994 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
63 Nguyễn Văn Tuân 08.02.1990 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
64 Phạm Văn Hợi 28.10.1983 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Kyungwoon
65 Trần Văn Đức 19.10.1990 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
66 Nguyễn Hữu Hùng 16.03.1987 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
67 Nguyễn Hữu Lợi 13.11.1983 Hà Nội Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
68 Phạm Văn Quỳnh 04.09.1984 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
69 Phùng Văn An 23.10.1984 Hải Phòng Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
70 Nguyễn Hữu Thuân 18.12.1992 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
71 Nguyễn Kim Mạnh  15.10.1991 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
72 Phạm Xuân Quang 15.06.1992 Ninh Bình Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
73 Phan Văn Chiến 24.07.1989 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
74 Trần Bá Sáng 03.08.1988 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Minhueng
75 Tô Anh Thái 14.08.1990 Bình Dương Thợ hàn Công ty TNHH Taekyung ENC
76 Nguyễn Văn Phong 22.08.1989 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH Taekyung ENC
77 Bùi Tuấn Giang 12.02.1991 Phú Thọ Thợ hàn Công ty TNHH Taekyung ENC
78 Ngô Đình Giáp 29.11.1994 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Taekyung ENC
79 Lê Minh Đức  12.04.1998 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty TNHH Taekyung ENC
80 Phạm Xuân Mão 02.03.1988 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
81 Nguyễn Mạnh Lực 10.10.1986 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
82 Lê Văn Tĩnh 20.10.1988 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH W
83 Nguyễn Văn Hùng 10.03.1985 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
84 Nguyễn Văn Vỹ 26.07.1984 Quảng Nam Thợ hàn Công ty TNHH W
85 Bùi Văn Huy 13.11.1986 Bắc Giang Thợ hàn Công ty TNHH W
86 Lê Sĩ Độ 15.01.1991 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH W
87 Trần Anh Dũng 12.04.1984 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
88 Nguyễn Văn Thắng 01.09.1981 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
89 Trần Quang Khởi 08.04.1997 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH W
90 Phạm Văn Hùng 26.02.1982 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH W
91 Võ Tá Lộc 09.12.2000 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty TNHH W
92 Trần Ngọc Thường 26.04.1999 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
93 Mai Văn Mạnh 06.09.1998 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
94 Nguyễn Văn Khanh 03.11.1985 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
95 Phạm Văn Nam 15.02.1993 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
96 Trịnh Văn Hưng 13.09.1984 Hải Dương Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
97 Nguyễn Văn Thanh 18.10.1994 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
98 Nguyễn Ngọc Thương 20.09.1987 Dak Nông Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
99 Trần Văn Khánh  06.08.1991 Nghệ An Thợ hàn Công ty TNHH Yookyung ENG
100 Lê Ngọc Tiềm 15.02.1996 Nghệ An Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd
101 Lê Văn Sơn 19.06.1985 Nghệ An Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd
102 Nguyễn Gia Hoan 12.06.1990 Hà Tĩnh Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd
103 Trần Quốc Hoàn 17.02.1980 Nghệ An Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd
104 Trần Hữu Trung 21.09.1991 Thanh Hóa Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd
105 Võ Văn An 22.09.1995 Nghệ An Thợ hàn Công ty Youngshin Enterprise Co,.Ltd

Trả lời

.
.
.
.