Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động từ 40 quận, huyện của Việt Nam

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/5/2019 thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (EPS) năm 2019.

Theo đó, có 40 quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

 

vivaxan thông tin tạm dừng

Danh sách các quận huyện bị phía Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động (Click vào ảnh)

Trước đó, Bộ LĐ-TB & XH đã lên danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động.

Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận, huyện.

Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019.

Năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp.

Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Nguồn: http://molisa.gov.vn – Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội

Trả lời

.
.
.
.